Årsmötesreferat 2021

Nynäshamns Radioamatörers årsmöte 2021.

Lördagen den 20 mars var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer.
Mötet som var digitalt i Jitsi hade samlat 7 medlemmar.
Årsmötesförhandlingarna avlöpte helt enligt given dagordning.
Styrelsen med ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare Kjell A SMØEQN och kassören Bosse SMØGSZ omvaldes för ytterligare ett år.
Suppleanterna Jouni SMØMMO och Bernt SMØDJW omvaldes för ett år.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 100 kr.
Vår hemsida med adresser www.sk0bj.se med Ulf SM1NVP som WEB-master fungerar bra. En ny repeater är under införande på 2 meter och även en på 70 centimeter. Närmare information kommer här på Webben och till Er alla via e-post. Den APRS-utrustningen som ägs av Ulf finns på vårt repeater-QTH men för tillfället har vi ingeninternetanslutning till den.
Medlemsavgiften kan betalas in på vårt konto i Handelsbanken.
Clearingnr 6196 Konto 84 251905
Beroende på vilken bank man har får man ibland lägga till en eller två nollor
före kontonumret för att uppfylla den egna bankens villkor för betalning.

Kjell B SMØFEL
Ordförande

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.