Årsmötesreferat 2021

Nynäshamns Radioamatörers årsmöte 2021.

Lördagen den 20 mars var det årsmöte i Nynäshamns Radioamatörer.
Mötet som var digitalt i Jitsi hade samlat 7 medlemmar.
Årsmötesförhandlingarna avlöpte helt enligt given dagordning.
Styrelsen med ordförande Kjell B SMØFEL, sekreterare Kjell A SMØEQN och kassören Bosse SMØGSZ omvaldes för ytterligare ett år.
Suppleanterna Jouni SMØMMO och Bernt SMØDJW omvaldes för ett år.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift 100 kr.
Vår hemsida med adresser www.sk0bj.se med Ulf SM1NVP som WEB-master fungerar bra. En ny repeater är under införande på 2 meter och även en på 70 centimeter. Närmare information kommer här på Webben och till Er alla via e-post. Den APRS-utrustningen som ägs av Ulf finns på vårt repeater-QTH men för tillfället har vi ingeninternetanslutning till den.
Medlemsavgiften kan betalas in på vårt konto i Handelsbanken.
Clearingnr 6196 Konto 84 251905
Beroende på vilken bank man har får man ibland lägga till en eller två nollor
före kontonumret för att uppfylla den egna bankens villkor för betalning.

Kjell B SMØFEL
Ordförande

Posted in Nyheter | Leave a comment

Hej!

Påminnelse Årsmöte!

Jag vill påminna om att det är årsmöte i NRA
lördag 20 mars kl 15.00
Vi använder Jitsi.
Använd den här länken :.
Kopiera den till Webb-läsaren. Använd gärna EDGE
Kjell SMØFEL
OrdförandePosted in Nyheter | Leave a comment

Subton / CTCSS 123 Hz på Nynäshamns repeatern

Nya uppdaterade direktiv från SSA repeater koordinator från 3 Juni 2019

Förändringen från 77Hz till 123Hz har genomförs för att minska risken att starta andra repeaters på grannkanaler när användare modulerar över 3kHz på repeaterns infrekvens.
Klagomål har inkommit av andra repeater ägare på onödiga repeater uppstart/öppningar på intill liggande frekvenser, när repeatern har använts.
Om problemet är relaterat till bristfälliga MF-filter i andra repeater mottagare, är okänt när information saknas om utrustning och prestanda. Alla användare bör se över sin modulation att “NFM” används.
Generellt kan inte vanliga amatörradio utrustning användas till repeater byggen i tätorter med en tuffare radiomiljö, vilket verkar vara ett återkommande problem för flera, likaså bra duplexfilter med god trimning.
5 Juni 2019 / SKØBJ
Posted in Nyheter | Leave a comment

50 Mhz antenn

Nu har APRS antennen fått en 50 Mhz antenn ovanpå.

// Ulf

Posted in Nyheter | Leave a comment

Årsmöte

Hej alla

Vill påminna om årsmötet 11 Februari 15.00 med efterföljande aktivitet.

Det blir 4é årets tradition för mig och några till att efter årsmötet ges möjlighet att beskåda repeater platsen i Nynäshamn några minuter och därefter middag på China restaurangen “Litchi Garden” på Malmtorget i Nynäshamn till självkostnads pris.

Jag hoppas på ett stort deltagande i gemensam middag, tidigare rekord är 6 deltagare.

Jag har plats för två passagerare, om samåkning önskas från årsmötet.

Alla är välkomna, även utan medlemskap i sk0bj, vill du bli medlem eller sponsor för repeatern finns information på www.sk0bj.se

Besök gärna hemsidan och ge tips på material att fylla denna med till sm1nvp eller sm0fel

Ps: lite underhåll på repeater UPS och tillsyn på repeaterbåset 2017-01-20

Hälsningar
Jouni Lundberg

Posted in Nyheter | Comments Off